Logo
Beth yw Bonws Colled?

Beth yw Bonws Colled?

Mae bonws colled yn fath o hyrwyddiad a welir yn aml ar wefannau betio neu casino. Fel arfer caiff ei ad-dalu fel canran o'r colledion net a brofir gan ddefnyddiwr. Mae taliadau bonws o'r fath yn caniatáu i ddefnyddwyr adennill eu harian coll yn rhannol a'u hannog i dreulio mwy o amser ar y platfform. Fodd bynnag, mae gan y bonysau hyn hefyd rai manteision, risgiau a phwyntiau i'w hystyried.

Mathau

Yn gyffredinol gall bonysau colled fod ar y ffurfiau canlynol:

 1. Ad-daliad Arian Parod: Mae canran o'r arian a gollwyd yn cael ei ad-dalu mewn arian parod.
 2. Betio am Ddim: Darperir betiau am ddim fel canran o'r colledion.
 3. Credyd Gêm: Rhoddir credyd fel canran o'r colledion i'w defnyddio mewn gemau casino.

Manteision

 1. Lleihau Risg: Mae'r bonws colled yn lleihau'r risg i ddefnyddwyr yn rhannol. Felly, mae cyfle i gael rhywfaint o'r arian a gollwyd yn ôl.
 2. Amser Chwarae Hirach: Mae'r mathau hyn o fonysau yn annog defnyddwyr i dreulio mwy o amser ar y platfform a gosod mwy o fetiau.
 3. Atgyfnerthu Morâl: Gall colli fod yn ddigalon bob amser, ond gall ad-daliad fel bonws colled roi hwb i forâl defnyddiwr.

Risglwr

 1. Amodau Crwydro: Mae bonysau colled fel arfer yn amodol ar amodau wagio. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid talu swm penodol cyn y gellir codi'r bonws.
 2. Terfynau a Chyfyngiadau: Mae gan y mathau hyn o fonysau fel arfer derfynau a chyfyngiadau penodol. Er enghraifft, isafswm ac uchafswm ad-daliad.
 3. Effaith Cymhelliant: Gall y bonws colli annog rhai defnyddwyr i wneud betiau mwy peryglus, a all arwain at fwy o golledion.

Pethau i'w Hystyried

 1. Telerau ac Amodau: Dylid darllen y telerau ac amodau sy'n manylu ar y cynnig bonws colled yn ofalus.
 2. Cyfnod Dilysrwydd: Dylid gwirio ffactorau sy'n ymwneud ag amser megis cyfnod dilysrwydd y bonws a'r cyfnod trosiant.
 3. Cyfyngiadau Gêm a Digwyddiad: Dylid gwirio pa gemau neu ddigwyddiadau y mae'r bonws yn ddilys ar eu cyfer.
seka bet betio byw super deliwr betio Ysgrifennais enw fy safle betio yn anghywir rhagfynegiad betio gorau sur safle bet ag arian bet betvole Beth yw bet sicr a sut mae'n cael ei wneud? mrbahis mynedfa atlantis trydar y record bonws wedi'i gynnwys bonws bitsler mewngofnodi cyfredol matorbet ymlacio mewngofnodi cyfredol